Varmeudvalget under Ravnstrup Kultur- og Borgerforening

Her vil vi informere om arbejdet i udvalget og gøre materiale tilgængelig for alle intereserede


Varmeudvalget består i dag af Per Saval, Knud Erik Christensen, Mikkel Faarup og Richard Lindberg.

Udvalget har arbejdet siden oprettelsen i januar 2023 på at finde frem til en mulig fælles varmeløsning. Dette har været i tæt samarbejde med Viborg kommune, som blandt andet har stillet en foranalyse tilrådighed (læs mere i dokumentet "Lokal varme screening"). Der har været en rundspørge for at finde ud af graden af interesse for at deltage i en fællesløsning - dette har og er fornuværende helt uforpligtende, men grundlag nok for at udvalget kan arbejde videre med et konkret projekt forslag, som vi vil fremlægge i løbet af foråret 2024.