Borgermøde 24-01-2024

Der blev den 24-01-2024 17.00 - 18.30 afholdet møde i forsamlingshuset, hvor udvalget præsenterede arbejdsstatus og Arkitekt Ekskild Madsen præsenterede et skitse oplæg. Der var et flot fremmøde og en rigtig positiv stemning omkring det forløbige arbejde. 
Nu er der lejlighed til at se materiale og komme med gode indspark til hvad et fremtidig multihus skal indeholde. 

Skitse oplæg og udvalgets præsentation kan downloades og ses i nedenstående. 

Der er også mulighed for at sende forslag/kommentarer enten via nedenstående form eller på E-Mail til Claus Thorhauge claus@fam-thorhauge.dk

Forslag og kommentarer kan sendes her: