GENERALFORSAMLING 26.1.22

 
Dagsorden for generalforsamlingen
i Ravnstrup forsamlingshus d. 26.1.22:
 

                                    Dagsorden

Valg af dirigent og sekretær

Formandens beretning

Regnskabet

Indkomne forslag    

Valg af best. medlemmer

På valg er:

     Linas Ratkevicius

     Linda Nielsen      -  modtager genvalg

     Majbrit Nørgaard -  modtager genvalg

Valg af suppleant og revisor

Evt.

Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde

senest 3 dage før.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Ravnstrup Forsamlingshus