GENERALFORSAMLING 20.1.21

Vi er klar til et nyt år i forsamlingshuset, men det bliver ikke helt med den ønskede start....
Vi starter året med at sende generalforsamlingen live her på siden onsdag d. 20. januar kl. 19.45.
Vi håber, I vil se med, når vi ikke kan mødes 🙂
 
 
Dagsorden for generalforsamlingen
i Ravnstrup forsamlingshus d. 20.1.21:
 
1. Valg af dirigent og sekretær
2. Formandens beretning
3. Regnskabet
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Anders Schmidt
John Nørgaard
Nikolaj Fjølner
Ellinor Pedersen
5. Indkomne forslag
6. Valg af suppleant og revisor
Evt.
 
Forslag til evt. skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 dage før.
 
Vi håber, I vil støtte op igen og købe mad forud for generalforsamlingen, så vi kan have fællesspisning hver for sig.
Menu mv. offentliggøres snarest.
 
Med venlig hilsen
Bestytelsen i Ravnstrup Forsamlingshus

Pga. af COVID19 restriktionerne, er der desværre pt. ingen planlagte arrangementer.

Vi vender stærkt tilbage så snart muligheden er der igen.